facebook
Polityka Cookies

Pakiet Polityka Cookies

Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach telekomunikacyjnych, właściciele witryn, którzy wykorzystują pliki cookies, mają obowiązek umieszczenia na stronie polityki wykorzystywania cookies. Za brak takiej informacji grozi kara pieniężna w wysokości 3% dochodu firmy z ubiegłego roku. Umieszczenie na stronie polityki cookies pozwala na prowadzenie strony czy sklepu internetowego w zgodzie z polskim prawem.

Pakiet obejmuje:

  • analizę witryny pod kątem wykorzystywania plików cookies,
  • stworzenie polityki cookies,
  • gwarancja odpowiedzialności za prawną poprawność dokumentu,
Cena pakietu: 199 zł netto
  • grzywna 500 000 złotych (jeśli firma działa mniej niż rok),
  • grzywna 10 000 złotych (jeśli firma nie uzyskała przychodu w roku poprzednim).

Właściciele witryn, którzy na swoich stronach nie umieszczają polityki wykorzystywania plików cookies łamią polskie prawo obowiązujące od 22 marca 2013 roku. Niewypełnienie ustawowego obowiązku może wiązać się z nałożeniem powyższych kar. Ponadto Prezes UKE ma możliwość nałożenia dodatkowej grzywny na właściciela firmy wynoszącej nawet 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Właściciele witryn internetowych powinni zadbać o ich zgodność z polskim prawem. Wymaga ono spełnienia wyznaczonych w ustawie warunków, między innymi na stronie powinna być dostępna polityka cookies, dzięki której użytkownik może zapoznać się z polityką wykorzystywania plików cookies na danej stronie internetowej. Polityka cookies powinna znaleźć się w widocznym dla użytkownika miejscu tak, aby mógł się z nią zapoznać zaraz po wejściu na stronę internetową. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić politykę cookies. Każda strona internetowa i sklep internetowy powinny pamiętać o ustawowym wymogu.