facebook

Zgłoszenie bazy danych do GIODO


Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, właściciele sklepów internetowych, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe swoich klientów, muszą zgłosić bazę danych do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Niespełnienie tego obowiązku grozi karą do 200 000 złotych. Wiarygodny sklep internetowy powinien zadbać o bezpieczeństwo danych swoich klientów.

Pakiet obejmuje:

  • wypełnienie wniosku GIODO,
  • zgłoszenie bazy danych do GIODO,
  • gwarancja odpowiedzialności za prawną poprawność dokumentu,
Cena pakietu: 499 zł netto
  • kara grzywny,
  • kara ograniczenia wolności,
  • kara pozbawienia wolności do 1 roku.

Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych może kontrolować przedsiębiorców w zakresie ochrony gromadzonych danych osobowych, zarówno z urzędu, jak i na wniosek podmiotu zainteresowanego. Nieprzestrzeganie przepisów polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez sklep internetowy skutkuje nałożeniem przez organ kary. Zbiór gromadzonych danych osobowych powinien być zawsze zgłoszony do GIODO.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych wymaga od przedsiębiorców zabezpieczenia danych swoich kontrahentów. Sklep internetowy nie jest wyjątkiem. Prowadząc sprzedaż w sieci przedsiębiorca zbiera rozmaite dane, które umożliwiają identyfikacje klienta, m.in. dane do wysyłki zawierające imię, nazwisko i adres. Przedsiębiorca musi opracować system zabezpieczenia tych danych. Zgłoszenie bazy danych do GIODO jest obowiązkiem, jaki nakłada na przedsiębiorców ustawa. W tym celu należy złożyć wniosek do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie bazy danych zapobiegnie karom, jakie może nałożyć na przedsiębiorcę GIODO.