facebook

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego to obowiązkowy dokument przedstawiający zasady sprzedaży internetowej. Regulamin powinien być dopasowany do prowadzonej działalności oraz być zgodny z polskim prawem.

Pakiet obejmuje:

  • prawną analizę działalności sklepu internetowego,
  • stworzenie regulaminu sklepu internetowego,
  • gwarancja odpowiedzialności za prawną poprawność dokumentu,
  • gwarancja braku klauzul niedozwolonych przez polskie prawo,
  • roczną aktualizację regulaminu.
Cena pakietu: 399 zł netto
  • grzywna do 10% wartości przychodu osiągniętego w poprzednim roku,

Za brak regulaminu na stronie sklepu internetowego ukarany może zostać właściciel sklepu, który nie udostępnia na stronie informacji wymaganych przez polskie prawo. Obowiązek informacyjny wobec konsumentów, nakłada na osoby prowadzące e-sklep, kilka przepisów polskiego prawa, m.in. zawartych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Na stronie sklepu internetowego muszą się znaleźć informacje, które określa prawo, m.in. o sprzedawcy, o warunkach sprzedaży i zawarcia umowy przez Internet, a także informacje o produkcie i wykorzystywaniu danych osobowych.

Regulamin sklepu internetowego to obowiązkowy dokument, który powinien być udostępniony wszystkim Klientom, którzy dokonują zakupów w e-sklepie. Zakup regulaminu sklepu internetowego pozwoli uniknąć kar, jakie nakłada ustawa za jego brak. Regulamin e-sklepu powinien zawierać elementy, które określa polskie prawo, m.in. zasady zawierania transakcji. Dobrze, aby elementy te przygotował wykwalifikowany prawnik mający doświadczenie w branży e-commerce. Sklep internetowy nie zawierający regulaminu sklepu internetowego jest narażony na kary, których wymiar określa ustawa.