facebook

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest CleverAgency Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-823) -przy ul Słowackiego 16/2b. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować, pisząc na powyższy adres pocztowy, mailowo: biuro@cleveragency.pl, oraz pod numerem tel. 796 029 009

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je podczas przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy.

Jakie dane przetwarzamy?
W celu wysłania naszego newslettera przetwarzamy udostępnione nam tylko adres mailowy i/lub numer telefonu.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów handlowych.

Okres przetwarzania danych osobowych.
Podane przez Państwa dane będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Udostępnianie danych osobowych.
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą email lub SMS. Państwa dane mogą być również przekazane na żądanie uprawnionym organom państwowym.

Profilowanie danych osobowych.
Nie profilujemy danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy.
Zapewniamy, że osobom, których danych osobowe są przez nas przetwarzane przysługują prawa wynikające z RODO:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  3. prawo do bycia zapominanym
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i usunięcia danych
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres biuro@cleveragency.pl

Zgodę na otrzymywanie maili mogą Państwo zawsze wycofać, w dowolnym momencie i bez trudu, zgłaszają chęć zaprzestania kontaktu na adres mailowy biuro@cleveragency.pl