Ile kosztuje skuteczna reklama na LinkedIn?

W dzisiejszych czasach największą popularnością wśród portali, na których firmy umieszczają swoje materiały reklamowe cieszy się Google oraz Facebook, ale czy reklama na stronie Linkedin może być równie skuteczna? Czy warto reklamować profil na linkedin?

Przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw jest potencjał pracowniczy. Działania employer brandingu mają na celu zarządzanie talentami i utrzymywanie w przedsiębiorstwie utalentowanego personelu. Umieszczanie materiałów reklamowych w Internecie może działać zarówno wizerunkowo jak i rekrutacyjnie. To właśnie poprzez portal Linkedin wiele młodych osób próbuje wejść na rynek pracy.

Jaki jest koszt reklamy na LinkedIn?

Koszt reklamy jest uzależniony od aukcyjnego systemu online, który umożliwia zlicytowanie konkurencyjnej stawki za wyświetlenie naszej reklamy. Licytacja jest przeprowadzana za każdym razem,  gdy członek odwiedza stronę LinkedIn firma płaci. Jeśli reklama w kampanii dotyczy określonej grupy odbiorców zostanie wyświetlona właśnie im.

Jakie czynniki wpływają na cenę reklamy?

Cena skutecznej reklamy na Linkedin jest uzależniona od czterech czynników, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części artykułu.

Grupa docelowa

Pierwszym z czynników jest grupa odbiorców, bo to właśnie o nią konkuruje się z innymi przedsiębiorcami umieszczającymi swoją reklamę. Koszt wygrania aukcji i wyświetlenia swojej reklamy jest uzależniony zatem od popularności grupy odbiorców.

Strategia stawki

Drugim czynnikiem jest strategia stawki, którą wybieramy dla swojej kampanii, zatem koszt będzie również uzależniony od kwoty jaką przeznaczymy na kluczowy wynik. Istnieją trzy strategie: maksymalnej stawki, docelowego kosztu stawki i ręcznego ustawienia stawki.
Pierwsza z nich wykorzystuje automatyczne ustawienie stawki i zapewnia konkurencyjność reklamy podczas przeprowadzanej aukcji reklam. Dzięki niej jesteśmy w stanie osiągnąć maksimum wyniku wykorzystując pełen budżet.

Strategia docelowego kosztu stawki pozwala na automatyczne ustawienie stawki w celu maksymalizacji wyniku kampanii. Utrzymuje ona średni koszt dzienny za wynik na poziomie kosztu docelowego. Pozwala także na ustawienie kosztu docelowego za kluczowy wynik. Strategia ręcznego ustawienia stawki pozwala sprawdzić wysokość stawki podczas aukcji reklam.

Cel

Wybrany dla reklamy cel wpływa na optymalizacje oraz strategie stawki wybrane w kampanii reklamowej. Cel optymalizacji i strategia stawki są kluczowym czynnikiem decydującym o kosztach kampanii.

Wskaźnik istotności reklamy

Reklamy na portalu LinkedIn są oceniane pod względem istotności na którą wpływa ilość wyświetleń, komentarzy, poleceń oraz udostępnień.

Dwie możliwości opłaty za reklamę

Istnieją dwa sposoby zapłaty za reklamę. Pierwszy to CPC (Cost Per Click), wybierając ten sposób płacimy jedynie za wyświetlenia naszej reklamy, a drugi to CPM (koszt za tysiąc wyświetleń). Oczywiście bardziej korzystnym rozwiązaniem jest korzystanie z zapłaty sposobem CPC, a jednocześnie zalecamy, aby korzystać z firmowego konta, aby skuteczniej koordynować kampanie na LinkedIn.

CleverAgency – Skuteczne generowanie leadów na LinkedIn.
Poprzedni Wpis
Następny Wpis